Popust

Količinski popust je dan na bazi mjesečne naknade. Što više testova naručite to će vam veći količinski popust biti.

Bazična mjesečna naknada Količinski popust
< USD $20.00 -
>= USD $20.00 2.5%
>= USD $50.00 5%
>= USD $100.00 10%
>= USD $250.00 15%
>= USD $500.00 20%
>= USD $1000.00 25%
>= USD $2500.00 30%
>= USD $5000.00 35%

Ugovorni popust je dan ako ste pretplaćeni već duže vrijeme.

Ugovoreni period Ugovoreni popust
Mjesečno -
Kvartalno 2.5%
Polugodišnje 5%
Godišnje 10%

Popust prodavača: Prodavači uživaju u dodatnom 10% popustu u odnosu na maloprodajne cijene.

Višestruki popusti biti će dodijeljeni istovremeno ako zadovoljavate sve uvjete.