Ikumpara ang Libre at ang Professional na account

Katangian Libreng Account Professional na account
Pagitan ng pagmamanman 60 min 1 hanggang 60 min (mapagpilian)
Iba't-ibang lokasyon ng pagmamanman Oo Oo
Email kontak 1 Walang limit
SMS kontak Hindi Walang limit, kinikwenta lang ang bayad bawat mensahe na USD $0.25
Push contact Hindi Walang limit
Masusing opsyon ng notipikasyon Hindi Mga template ng notipikasyon, at iba pang masusing opsyon
Palatuntunan ng pagmementena Hindi Oo
Report retention 1 year Habang-buhay
Technical support Hindi Oo
Pampublikong report Oo, walang customization, walang RSS Oo, may customization, mayroong RSS
Sumali sa Uptime Ranking Hindi Oo
Irekomenda para sa Mga Personal na website Mga business website
Halaga Libre! Pagmamanman: mula USD $2.00/month
SMS na notipikasyon: USD $0.25/SMS

Sa una mong pagsali, mabibigyan ka agad ng 14 na araw na libreng trial sa Professional account. Sa katapusan ng trial, ang account mo ay ida-downgrade tungo sa Libreng bersyon (ang kaanyuan at pribelehiyo ng isang Professional na account ay aalisin) o pwede kang mag-upgrade sa Professional para mapakinabangan ang walang humpay na pagmamanman.