Diskwento

Volume discount is given based on the basic monthly fee. The more test you purchase, the higher volume discount you may get.

Basic Monthly Fee Volume Discount
< USD $20.00 -
>= USD $20.00 2.5%
>= USD $50.00 5%
>= USD $100.00 10%
>= USD $250.00 15%
>= USD $500.00 20%
>= USD $1000.00 25%
>= USD $2500.00 30%
>= USD $5000.00 35%

Contractual discount is given if you prepaid for a longer period.

Period ng Kontrata Diskwentong Naaangkop sa Kontrata
Buwan-buwan -
Kada Ikatlong Buwan 2.5%
Kada Kalahating Taon 5%
Tauntaon 10%

Reseller discount: Resellers enjoy an additional 10% discount over retail prices.

Ang iba't-ibang diskwento ay maibibigay sabaysabay kung natupad mo ang bawat kondisyon.